Клуб .:. Вековете на Атанас Буров

Бъдете един от нашите членове...

Информация

Конкурс "Есе за Буров"

Членове: 6
Последна Дейност: Сеп 1, 2009

Дискусионен Форум

Тази група още няма дискусии.

Стена за коментари

Коментар

Трябва да сте член на Конкурс "Есе за Буров", за да добавяте коментари!

Коментар от Юлияна Атанасова Иванова на Август 5, 2009 в 5:25pm
АРКАИН ТУР - туроператор и туристически агент,с офис в град Варна,член на Варненска Туристическа камара.
Коментар от Стефан Дражев на Април 26, 2009 в 8:58pm
Професионална гимназия по лека промишленост и икономика
“Атанас Буров” – Горна Оряховица

със съдействието и подкрепата на

Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново
и
Фондация “Атанас Буров” – София

О Р Г А Н И З И Р А Т И О Б Я В Я В А Т
ОБЛАСТЕН КОНКУРС НА ТЕМА:“Европейските уроци на Атанас Буров – пример за младото поколение”


“И си спомняйте за мене, банкера Буров,
който ви казва: “Няма богат човек-мързеливец!”
Това е извлечен опит от моята горчива
чаша на живота.”

Атанас Буров


Общи положения:
Областният конкурс е посветен на следните ЮБИЛЕЙНИ ГОДИШНИНИ:
• 55 години от смъртта на Атанас Буров;
• 10 години от реформирането и преименуването на училището в Професионална гимназия по лека промишленост и икономика “Атанас Буров”;
• 45 години от създаването на учебното заведение на територията на Горна Оряховица.


Обръщение:

Към участниците…,
които не познаваме, и въпреки това познаваме добре. Защото познаваме вашите радости и поражения, усилия и празници в сложността на всекидневната ученическа позиция:
ДА БЪДЕТЕ ЛЮБОЗНАТЕЛНИ И НЕТЪРПЕЛИВИ,
СКЕПТИЧНИ И СЪЩЕВРЕМЕННО УМОРЕНИ ОТ ПОУКИ.
ЗАТОВА най-голямото предизвикателство за нас, организаторите, е:
• да научите кой е Атанас Буров?
• къде отвеждат корените на Буровия род?
• през какви изпитания преминава животът му, отдаден на България?
• да осмислите силата на духа му, политическия му принос за сплотяването и просперитета на българите около идеала Отечество;
• да осъзнаете, че без Буров е невъзможно нашето настояще, бъдеще, ако щете, нашето спасение.

Регламент:
Право на участие имат всички ученици от V до ХII клас, разделени в две възрастови групи, съобразно вида на задачите:
първа група - V – VIII клас;
втора група - IX - XII клас.
Първата възрастова група разработва ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА МУЗЕЙНА СБИРКА или КОЛАЖ по зададената тема.
Втората възрастова група участва с МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОЕКТИ, ЕСЕ,СТИХОТВОПРЕНИЕ, РАЗКАЗ.

Темата на конкурса “Европейските уроци на Атанас Буров – пример за младото поколение” можете да интерпретирате през темите:
Моят свят и светът на Атанас Буров
Слово за родолюбеца Атанас Буров
Отворено писмо до Атанас Буров
Атанас Буров – роден, за да живее в бури
Геният Буров в океана на големите възможности
Молитвата на Атанас Буров за България
“Парите са силата, която движи машината на времето и на прогреса…”, Атанас Буров

Изисквания към представените проекти и творби:
1.Идейни проекти за музейна сбирка и колажи
Творбите трябва да бъдат изпълнени и оформени естетически. Материалите да се паспартират. На гърба да се отбележи четливо:
личното име и фамилното име на автора;
клас и училище;
телефон за контакти.
Представените проекти не се връщат на участниците.

Критерии за оценяване:
- оригиналност и творчески подход към темата;
- проявена личностна позиция;
- използвани изобразителни техники – нестандартни решения;
- елементи на изследователска дейност.

2.Мултимедийни проекти
Участието може да бъде индивидуално или в екип до трима ученици. Проектите да се разработят на лицензиран или свободно разпространяем софтуер, работещ под оперативната система Windows. Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем. Времетраене – до 10 минути. Проектите да бъдат представени или като обикновено слайд шоу
Power Point, или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.
Всеки, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект.

Критерии за оценяване:
- осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;
- елементи на изследователска дейност;
- представяне на проекта чрез интегриране на ИКТ;
- използвани източници – коректност;
- езикова и стилистична култура;
- естетическо изпълнение;
- спазване на посочените специфични изисквания.
Участниците посочват трите си имена, училището, пълния адрес, тел. за контакти, E-mail.

3.Есе, разказ, стихотворение
Участието е индивидуално, представя се по една творба до две машинописни страници, формат А4 (всяка от по 30 реда и 60 знака), в три екземпляра.

Критерии за оценяване:
- ясно формулирана теза;
- уместно подбрани аргументи;
- личностна позиция;
- оригиналност и свежест на изказа;
- творчески подход към темата;
- езикова и стилистична култура.


Помощна литература:
Жоро Цветков, ”Атанас Буров. Живот за България”
Николай Увалиев, “Вековете на Буров”


Краен срок за изпращане на творбите – 24 април 2009 година.

Всички материали за конкурса изпращайте на адрес:
5 000 Велико Търново,
ул. “Васил Левски” 13,
Регионален инспекторат по образованието

Специално жури ще класира изпратените материали и ще уведоми номинираните автори на проекти, колажи, творби.
Резултатите ще бъдат обявени до 5 май 2009 година.

За всяка възрастова група ще бъдат връчени специални награди от Фондация “Атанас Буров” – София.
Награждаването ще се състои в град Горна Оряховица на 15 май 2009 година в читалище “Напредък 1869” по време на тържествения концерт “Среща на поколенията”, посветен на патронния празник и юбилейните годишнини на ПГЛПИ “Атанас Буров” – Горна Оряховица.
Пътните разноски са за сметка на наградените участници, а дневните се поемат от организаторите.


16.03.2009г.,
Велико Търново
Директор ПГЛПЛИ”Ат. Буров”- Г.Оряховица: ………………….
/Георги Иванов/Началник на РИО В.Търново: ……………………………………… /Зоя Комитова/
 

Членове (6)

 
 
 

© 2022   Created by Николай Увалиев.   Представено от

Докладвай проблем  |  Условия на обслужване