Клуб .:. Вековете на Атанас Буров

Бъдете един от нашите членове...

В моя живот и работа като историк, той е играл ролята на ориентир в обществения живот на България.За първи път името му чух през 1943 г., когато като ученик в Горнооряховската мъжка гимназия работих във фирмата на Илия Георгиев /Хърцоя/. По някога изпълнявах и куриерска функция до банка Буров. Там ме посрещаха няколко служители които се отнасяха към мен крайно учтиво.Видях вшсжко култура на отношение към посетителите. По- късно разбрах,че това е духът на собственика - Буров. Този дух сякаш се пренасяше и в другите учреждения на града. След 1944 г. Буров бе представен като политик. Но, когато запоачнах да преподавам политическа история и се докоснах до нейнните извори, видях личността на Буров. Тя още по-силно се очерта през 80-те години, когато от група военни ми попаднаха някакви негови спомени на циклостил. МВ тях той разказваше спомена си за опита на варненския индустриалец Асен Николов да го убеди на 7-септ. 1944 г- да избягат от страната. Иотговора на Буров нетърпящ възражение - тук са гробовете на родителите ми, това е моята родина и едва не го ипъжда от дома си. Николов застанал с два куфара на тротоара срещу домът му и наверно чакал Буров да си промени решението. Променя го Николов и се връща във Варна.
Няколко години по-късно четох курса по Стопанска история във ВСУ "Черноризац Храбър" и в една отях дадох тема за реферати на бъдащите икономисти да разработят биеогрпафията на виден стопански деятел от миналото и съвремеността на България. Много студенти избраха биографията на Буров. Рефератите изразяваха положителното отношение към личността и делото на Буров. С него те пренасяха стопанското минало от ХIХ и ХХ в. в ХХI век. За това с пправо авторът, г. Увалиев е озаглавил книгата си ВЕКОВВЕТЕ на Буров.

Преглеждания: 41

Коментар

Трябва да сте член на Клуб .:. Вековете на Атанас Буров, за да добавяте коментари!

Включи се в Клуб .:. Вековете на Атанас Буров

© 2021   Created by Николай Увалиев.   Представено от

Докладвай проблем  |  Условия на обслужване